My, kdo jsme podepsáni pod touto výzvou,

varujeme před nebezpečím, kterému je naše společnost vystavena. Opět nás nejen okolnosti, ale i falešní vůdci rozdělují na dva tábory stojící proti sobě. Cílem naší výzvy je varovat před opakováním toho, co jsme prožili ve 20. století, a relativizováním hodnot, za které bojovali, trpěli a umírali naši blízcí a přátelé.

Se znepokojením sledujeme nenávist, agresivitu a fašizující tendence nemalé části společnosti. Jsme znechuceni davovostí těch, kdo propadají vzteklému nacionalismu, provolávají hesla „Čechy Čechům“, „Smrt kolaborantům“ a nosí šibenice nad hlavami na znamení pomsty. Tito lidé se prohlašují za vlastence. Skutečné vlastenectví je však spojeno s humanistickou tradicí T. G. Masaryka, s úctou k demokracii a svobodě, kterou si tento národ vybojoval v obou světových válkách a v období komunistické totality.

Neumíme zastavit migraci. Lidé hledající bezpečí a lepší život se vydávají na cesty a prosí o pomoc. Známe to z doby před druhou světovou válkou, během ní i po ní. Apelujeme na vás všechny, abyste zachovávali humanistické postoje: být nablízku trpícím a snažit se jim pomoci. Nelze vyloučit, že s uprchlíky přicházejí do Evropy i nepřátelé a zločinci, kteří chtějí zneužít naši pohostinnost. Prověřovat migranty je sice složité, ale možné. Apelujeme na představitele EU, aby jednali rychle a s úctou k lidskému životu. Vyzýváme politiky, aby naši zemi neizolovali, ale hledali s našimi spojenci účinné řešení uprchlické krize a čelili hrozbám teroristických útoků. Ovšemže si nepřejeme v Evropě zavádění práva šaría. Ovšemže požadujeme od těch, komu nabízíme azyl, aby přijali za své respekt a úctu ke svobodě druhého.

Vyzýváme politiky, aby nezavírali oči před anexí cizích území a jiným porušováním mezinárodního práva. Varujeme před ruským nacionalismem, propagandou a znevažováním vítězství nad komunismem.

Braňme se populistům, kteří navádějí k násilí a netoleranci. Nenechme si vnutit naruby převrácené vlastenectví a nacionalismus. Advent je podle křesťanské tradice dobou očekávání a naděje. Terorismu, násilí a demagogii dokážeme čelit tehdy, vrátíme-li se k hodnotám, které náš národ učinily významným – k obraně základních lidských práv, svobody a demokracie.

Kolegium Paměti národa

Jan Dobrovský
předseda Kolegia Paměti národa

Mikuláš Kroupa
zakladatel a ředitel Post Bellum

Martin Kroupa
člen správní rady Post Bellum

Jan Polouček
provozní ředitel Post Bellum

Vít Makarius
člen správní rady Post Bellum

Výzvu podpořilo 12 616 lidí

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas ve smyslu § 9 zák. č. 101/2000 Sb. se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro potřeby autorů výzvy Kolegia Paměti národa a Post Bellum, o.p.s. (klikněte pro úplně znění podmínek)

Signatáři


Svým jménem se připojili